دکتری

فلسفه منطق کد:2137

فلسفه منطق کد:2137
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2137 فلسفه عمومی منطق فلسفه اسلامی فلسفه غرب
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر فلسفه منطق کد:2137 خرید فلسفه منطق کد:2137

تاریخ ایران قبل از اسلام کد:2123

تاریخ ایران قبل از اسلام کد:2123
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2123 تاریخ ایران از زمان هخامنشی تاریخ ایران از هخامنشیان تا پایان ساسانی روش تحقیق و...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر تاریخ ایران قبل از اسلام کد:2123 خرید تاریخ ایران قبل از اسلام کد:2123

مدرسی معارف اسلامی کد:2180

مدرسی معارف اسلامی کد:2180
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2180مدرسی و معارف اسلامی فلسفه 1 276 فرهنگ و تمدن اسلامی 235 کلام اسلامی 126 علوم و قرآن 366 صرف...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدرسی معارف اسلامی کد:2180 خرید مدرسی معارف اسلامی کد:2180

مطالعات زنان کد:2178

مطالعات زنان کد:2178
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2178مطالعات زنان آئین دادرسی کیفری 203 مطالعات زنان 153 آئین دادرسی مدنی 312 حقوق زن در...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مطالعات زنان کد:2178 خرید مطالعات زنان کد:2178

محیط زیست-برنامه ریزی کد:2177

محیط زیست-برنامه ریزی کد:2177
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2177محیط زیست آمار توصیفی 298 نظریه های برنامه ریزی محیط زیست 260 مکمل روش تحقیق 184 روش ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر محیط زیست-برنامه ریزی کد:2177 خرید محیط زیست-برنامه ریزی کد:2177

مدیریت مالی کد:2171

مدیریت مالی کد:2171
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2171مالی آمار 490 بازارها و نهادهای مالی 143 مدیریت سرمایه گذاری و ریسک 279 تئوری مدیریت قسمت...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت مالی کد:2171 خرید مدیریت مالی کد:2171

گردشگری کد:2170

گردشگری کد:2170
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2170گردشگری آمار توصیفی 298 برنامه ریزی توسعه و اقتصاد جهانگردی 1 295 برنامه ریزی توسعه و...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر گردشگری کد:2170 خرید گردشگری کد:2170

کار آفرینی,آینده پژوهی و مدیریت تکنولوزی

 کار آفرینی,آینده پژوهی و مدیریت تکنولوزی
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2169کار آفرینی.آینده پژوهی و مدیریت تکنولوزی آمار 490 مبانی کارآفرینی 321 نکاتی پیرامون...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر  کار آفرینی,آینده پژوهی و مدیریت تکنولوزی خرید  کار آفرینی,آینده پژوهی و مدیریت تکنولوزی

مدیریت قراردادهای نفت و گاز کد:2168

مدیریت قراردادهای نفت و گاز کد:2168
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2168مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز مجلس پژوهش 280 اقتصاد نفت و گاز 117 حقوق بین الملل...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت قراردادهای نفت و گاز کد:2168 خرید مدیریت قراردادهای نفت و گاز کد:2168