دکتری

فلسفه منطق کد:2137

فلسفه منطق کد:2137
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2137 فلسفه عمومی منطق فلسفه اسلامی فلسفه غرب
۶۴۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر فلسفه منطق کد:2137 خرید فلسفه منطق کد:2137

تاریخ ایران قبل از اسلام کد:2123

تاریخ ایران قبل از اسلام کد:2123
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2123 تاریخ ایران از زمان هخامنشی تاریخ ایران از هخامنشیان تا پایان ساسانی روش تحقیق و...
۶۸۴۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر تاریخ ایران قبل از اسلام کد:2123 خرید تاریخ ایران قبل از اسلام کد:2123

مدرسی معارف اسلامی کد:2180

مدرسی معارف اسلامی کد:2180
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2180 فلسفه 1 فرهنگ و تمدن اسلامی کلام اسلامی علوم و قرآن صرف و نحو تفسیر بخش 1 ...
۶۹۱۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدرسی معارف اسلامی کد:2180 خرید مدرسی معارف اسلامی کد:2180

مطالعات زنان کد:2178

مطالعات زنان کد:2178
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2178 آئین دادرسی کیفری مطالعات زنان آئین دادرسی مدنی حقوق زن در اسلام
۶۷۴۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مطالعات زنان کد:2178 خرید مطالعات زنان کد:2178

محیط زیست-برنامه ریزی کد:2177

محیط زیست-برنامه ریزی کد:2177
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2177 آمار توصیفی روش تحقیق مکمل روش تحقیق دروس تخصصی محیط زیست قسمت 1 دروس تخصصی محیط...
۶۹۱۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر محیط زیست-برنامه ریزی کد:2177 خرید محیط زیست-برنامه ریزی کد:2177

مالی کد:2171

مالی کد:2171
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2171 آمار بازارها و نهادهای مالی مدیریت سرمایه گذاری و ریسک تئوری مدیریت قسمت اول ...
۶۷۸۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مالی کد:2171 خرید مالی کد:2171

گردشگری کد:2170

گردشگری کد:2170
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2170 آمار توصیفی برنامه ریزی توسعه و اقتصاد جهانگردی 1 برنامه ریزی توسعه و اقتصاد...
۷۱۷۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر گردشگری کد:2170 خرید گردشگری کد:2170

کارآفرینی کد:2169

کارآفرینی کد:2169
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2169 آمار مبانی کارآفرینی نکاتی پیرامون مدیریت تئوری مدیریت قسمت اول تئوری مدیریت...
۷۱۷۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر کارآفرینی کد:2169 خرید کارآفرینی کد:2169

مدیریت قراردادهای نفت و گاز کد:2168

مدیریت قراردادهای نفت و گاز کد:2168
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2168 مجلس پژوهش اقتصاد نفت و گاز حقوق بین الملل عمومی حقوق تجارت بین الملل و نکاتی...
۷۱۷۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت قراردادهای نفت و گاز کد:2168 خرید مدیریت قراردادهای نفت و گاز کد:2168