بسته قضاوت

بسته قضاوت
بسته آمادگی جهت آزمون قضاوت
۵۶۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر بسته قضاوت خرید بسته قضاوت

وکالت

 وکالت
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات وکالت 1- کلیات حقوق جزا 200 2- اصول فقه 158 3- آئین دادرسی مدنی 312 4- حقوق تجارت 245 5- آئین...
۵۶۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر  وکالت خرید  وکالت
آفبا