بسته قضاوت

بسته قضاوت
بسته آمادگی جهت آزمون قضاوت
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر بسته قضاوت خرید بسته قضاوت

وکالت

 وکالت
ویژگی های این اثر: ارائه ی نکات مهم و اساسی بصورت سلیس و روان. رعایت اختصار در بیان مطالب با حفظ جامعیت آن. ارائه تست های آزمون های مختلف با پاسخ تشریحی. ارائه مواد قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379,آئین نامه ها,آراء وحدت رویه حقوقی و نظریات مشورتی. ارائه مواد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392,آئین نامه ها,آراء وحدت رویه حقوقی و نظریات مشورتی. ارائه مواد قانون تجارت ,آراء وحدت رویه حقوقی و نظریات مشورتی و ... ارائه مواد کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392,آئین نامه ها و نظریات مشورتی. ارائه مواد قانون مدنی,آراء وحدت رویه حقوقی و نظریات مشورتی و ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر  وکالت خرید  وکالت

مجموعه تست وکالت(گام آخر)

مجموعه تست وکالت(گام آخر)
مجموعه تست وکالت(گام آخر) شامل 3جلد کتاب تست به همراه حل تشریحی
۱۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه تست وکالت(گام آخر) خرید مجموعه تست وکالت(گام آخر)