فلسفه منطق کد:2137

فلسفه منطق کد:2137
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2137 فلسفه عمومی منطق فلسفه اسلامی فلسفه غرب
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر فلسفه منطق کد:2137 خرید فلسفه منطق کد:2137

تاریخ ایران قبل از اسلام کد:2123

تاریخ ایران قبل از اسلام کد:2123
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2123 تاریخ ایران از زمان هخامنشی تاریخ ایران از هخامنشیان تا پایان ساسانی روش تحقیق و...
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر تاریخ ایران قبل از اسلام کد:2123 خرید تاریخ ایران قبل از اسلام کد:2123

مدرسی معارف اسلامی کد:2180

مدرسی معارف اسلامی کد:2180
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2180مدرسی و معارف اسلامی فلسفه 1 276 فرهنگ و تمدن اسلامی 235 کلام اسلامی 126 علوم و قرآن 366 صرف...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدرسی معارف اسلامی کد:2180 خرید مدرسی معارف اسلامی کد:2180

مطالعات زنان کد:2178

مطالعات زنان کد:2178
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2178مطالعات زنان آئین دادرسی کیفری 203 مطالعات زنان 153 آئین دادرسی مدنی 312 حقوق زن در...
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مطالعات زنان کد:2178 خرید مطالعات زنان کد:2178

محیط زیست-برنامه ریزی کد:2177

محیط زیست-برنامه ریزی کد:2177
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2177محیط زیست آمار توصیفی 298 نظریه های برنامه ریزی محیط زیست 260 مکمل روش تحقیق 184 روش ...
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر محیط زیست-برنامه ریزی کد:2177 خرید محیط زیست-برنامه ریزی کد:2177

مدیریت مالی کد:2171

مدیریت مالی کد:2171
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2171مالی آمار 490 بازارها و نهادهای مالی 143 مدیریت سرمایه گذاری و ریسک 279 تئوری مدیریت قسمت...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت مالی کد:2171 خرید مدیریت مالی کد:2171

گردشگری کد:2170

گردشگری کد:2170
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2170گردشگری آمار توصیفی 298 برنامه ریزی توسعه و اقتصاد جهانگردی 1 295 برنامه ریزی توسعه و...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر گردشگری کد:2170 خرید گردشگری کد:2170

کار آفرینی,آینده پژوهی و مدیریت تکنولوزی

 کار آفرینی,آینده پژوهی و مدیریت تکنولوزی
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2169کار آفرینی.آینده پژوهی و مدیریت تکنولوزی آمار 490 مبانی کارآفرینی 321 نکاتی پیرامون...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر  کار آفرینی,آینده پژوهی و مدیریت تکنولوزی خرید  کار آفرینی,آینده پژوهی و مدیریت تکنولوزی

مدیریت قراردادهای نفت و گاز کد:2168

مدیریت قراردادهای نفت و گاز کد:2168
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2168مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز مجلس پژوهش 280 اقتصاد نفت و گاز 117 حقوق بین الملل...
۷۱۷۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت قراردادهای نفت و گاز کد:2168 خرید مدیریت قراردادهای نفت و گاز کد:2168

مدیریت راهبردی-مدیریت رسانه و اطلاعات کد:2165

مدیریت راهبردی-مدیریت رسانه و اطلاعات کد:2165
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2165 آمار 490 رفتار سازمانی 222 مدیریت ارتباطات 331 مدیریت راهبردی 347 نکاتی پیرامون مدیریت ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت راهبردی-مدیریت رسانه و اطلاعات کد:2165 خرید مدیریت راهبردی-مدیریت رسانه و اطلاعات کد:2165

مدیریت بازرگانی کد:2162

مدیریت بازرگانی کد:2162
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2162 آمار نمونه بازاریابی نمونه دروس تخصصی بازرگانی 1 نمونه دروس تخصصی بازرگانی 2 ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت بازرگانی کد:2162 خرید مدیریت بازرگانی کد:2162

حقوق جزا کد:2155

حقوق جزا کد:2155
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2155 آئین دادرسی کیفری نمونه حقوق جزای اختصاصی نمونه جرم شناسی نمونه حقوق جزای عمومی ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر حقوق جزا کد:2155 خرید حقوق جزا کد:2155