جغرافیای سیاسی کد:2103

جغرافیای سیاسی کد:2103
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2103 جغرافیای سیاسی 165 نظریه جغرافیای سیاسی 169 روش تحقیق قسمت 1 428 روش تحقیق قسمت 2 398 ...
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر جغرافیای سیاسی کد:2103 خرید جغرافیای سیاسی کد:2103

علم اطلاعات و دانش شناسی کد:2153

علم اطلاعات و دانش شناسی کد:2153
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2153 دروس تخصصی کتابداری 1 389 دروس تخصصی کتابداری 2 264 دروس تخصصی کتابداری 3 109 دروس تخصصی...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علم اطلاعات و دانش شناسی کد:2153 خرید علم اطلاعات و دانش شناسی کد:2153

زبان و ادبیات عرب کد 2110

زبان و ادبیات عرب کد 2110
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2110 بلاغت نمونه فنون ترجمه نهایی نمونه مجموعه تست عربی مجموعه تست متون و ترجمه متون ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زبان و ادبیات عرب کد 2110 خرید زبان و ادبیات عرب کد 2110

زبان و ادبیات فارسی کد 2101

زبان و ادبیات فارسی کد 2101
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2101 عروض قافیه 88 بدیع 86 دستور زبان 73 فنون ادبی 179 معانی بیان و بلاغت 97 مجموعه تست ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زبان و ادبیات فارسی کد 2101 خرید زبان و ادبیات فارسی کد 2101

تربیت بدنی-مدیریت ورزشی کد:2115

تربیت بدنی-مدیریت ورزشی کد:2115
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2115تربیت بدنی-مدیریت ورزشی مدیریت سازمان ها 230 مدیریت ورزشی تکمیلی 155 اصول و مبانی تربیت...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر تربیت بدنی-مدیریت ورزشی کد:2115 خرید تربیت بدنی-مدیریت ورزشی کد:2115

باستان شناسی کد:2176

باستان شناسی کد:2176
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2176باستان شناسی دروس تخصصی باستان شناسی قسمت 1 123 دروس تخصصی باستان شناسی قسمت 2 75 دروس ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر باستان شناسی کد:2176 خرید باستان شناسی کد:2176

علوم ارتباطات کد:2175

علوم ارتباطات کد:2175
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2175علوم ارتباطات آمار توصیفی 298 مطالعات رسانه های جمعی 182 نظریه های ارتباط و فرهنگ 332 اصول...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم ارتباطات کد:2175 خرید علوم ارتباطات کد:2175

روانشناسی کد:2150

روانشناسی کد:2150
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2150 آمار توصیفی نمونه آسیب شناسی روانی نمونه مجموعه تست نمونه مکمل آسیب شناسی روانی ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر روانشناسی کد:2150 خرید روانشناسی کد:2150

فلسفه کد:2136

فلسفه کد:2136
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2136 مجموعه فلسفه 2 نمونه مجموعه فلسفه 1 نمونه فلسفه اسلامی نمونه فلسفه غرب قسمت 2 ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر فلسفه کد:2136 خرید فلسفه کد:2136

مدیریت پیشگیری از جرم کد 2166

مدیریت پیشگیری از جرم کد 2166
کد رشته عناوین دروس توضیحات مدیریت پیشگیری از جرم حقوق جزای عمومی(قانون جدید) 343 نکاتی پیرامون مدیریت 64 تئوری ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت پیشگیری از جرم کد 2166 خرید مدیریت پیشگیری از جرم کد 2166

علوم سیاسی کد:2160

علوم سیاسی کد:2160
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2160 اندیشه های سیاسی غرب ایران و اسلام 1 220 اندیشه های سیاسی غرب ایران و اسلام 2 191 جامعه ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم سیاسی کد:2160 خرید علوم سیاسی کد:2160

علوم اجتماعی کد 2125

علوم اجتماعی  کد 2125
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2125 آمار توصیفی نمونه حوزه های جامعه شناسی 1 نمونه حوزه های جامعه شناسی 2 نمونه حوزه های...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم اجتماعی  کد 2125 خرید علوم اجتماعی  کد 2125