علوم اقتصاد کد 2112

علوم اقتصاد کد 2112
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2112 آمار 490 اقتصاد ایران 312 اقتصاد خرد قسمت دوم 268 اقتصاد سنجی 219 اقتصاد اسلامی ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم اقتصاد کد 2112 خرید علوم اقتصاد کد 2112

مشاوره کد:2148

مشاوره کد:2148
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2148 آمار توصیفی نمونه دروس تخصصی مشاوره 1 نمونه دروس تخصصی مشاوره 2 نمونه دروس تخصصی...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مشاوره کد:2148 خرید مشاوره کد:2148

تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی کد 2116

تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی کد 2116
کد رشته عناوین دروس 2116تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی مکمل فیزیولوژی ورزشی 186 تغذیه ورزشی و فیزیولوژی ورزشی 118 مجموعه ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی کد 2116 خرید تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی کد 2116

تربیت بدنی-آسیب شناسی ورزشی کد:2117

تربیت بدنی-آسیب شناسی ورزشی کد:2117
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2117 آمار 311 آسیب شناسی 305 مکمل آسیب شناسی ورزشی 121
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر تربیت بدنی-آسیب شناسی ورزشی کد:2117 خرید تربیت بدنی-آسیب شناسی ورزشی کد:2117

حسابداری کد2173

حسابداری کد2173
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2173 آمار نمونه حسابداری مدیریت نمونه حسابرسی نمونه نکات حسابرسی نمونه ریاضی عمومی ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر حسابداری کد2173 خرید حسابداری کد2173

مدیریت فن آوری اطلاعات کد:2167

مدیریت فن آوری اطلاعات کد:2167
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2167مدیریت فناوری اطلاعات دروس در حد ارشد ارائه نمی شود آمار 490 نکاتی پیرامون...
۷۱۷۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت فن آوری اطلاعات کد:2167 خرید مدیریت فن آوری اطلاعات کد:2167

مدیریت آموزشی کد:2143

مدیریت آموزشی کد:2143
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2143 آمار توصیفی نمونه مجموعه تست مکمل روش تحقیق نمونه رفتار سازمانی نمونه روش تحقیق ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت آموزشی کد:2143 خرید مدیریت آموزشی کد:2143

مدیریت صنعتی کد:2164

مدیریت صنعتی کد:2164
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2164 آمار 490 مدیریت تولید و عملیات 222 نکاتی پیرامون مدیریت 64 تحقیق در عملیات پیشرفته ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت صنعتی کد:2164 خرید مدیریت صنعتی کد:2164

مدیریت دولتی کد:2163

مدیریت دولتی کد:2163
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2163 آمار نمونه نکاتی پیرامون مدیریت نمونه تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی نمونه تئوری ...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت دولتی کد:2163 خرید مدیریت دولتی کد:2163

تاریخ اسلام کد 2121

تاریخ اسلام کد 2121
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2121 روش تحقیق و منبع شناسی نمونه تاریخ تحولات نمونه تاریخ جهان اسلام از آغاز تا پایان...
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر تاریخ اسلام کد 2121 خرید تاریخ اسلام کد 2121

حقوق بین الملل کد:2156

حقوق بین الملل  کد:2156
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2156 حقوق بین الملل عمومی 194 سازمان های بین المللی 289 متون فقه
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر حقوق بین الملل  کد:2156 خرید حقوق بین الملل  کد:2156

حقوق عمومی کد:2154

حقوق عمومی کد:2154
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2154 حقوق اساسی 1 187 حقوق اساسی 2 234 حقوق اداری 161 متون فقه (جهاد و ولایت)
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر حقوق عمومی کد:2154 خرید حقوق عمومی کد:2154