پژوهش هنر کد:2504

پژوهش هنر کد:2504
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2504 دروس تخصصی قسمت اول نمونه دروس تخصصی قسمت دوم نمونه مجموعه تست نقد ...
۶۹۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر پژوهش هنر کد:2504 خرید پژوهش هنر کد:2504

شهرسازی کد 2503

شهرسازی کد 2503
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2503 دروس تخصصی قسمت اول دروس تخصصی قسمت دوم مبانی نظری و روش های شهری معلومات اختصاصی...
۶۸۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر شهرسازی کد 2503 خرید شهرسازی کد 2503

معماری کد 2502

معماری کد 2502
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2502 دروس تخصصی قسمت اول نمونه دروس تخصصی قسمت دوم نمونه ایستایی نمونه مبانی نظری معماری ...
۶۹۱۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر معماری کد 2502 خرید معماری کد 2502

مدیریت پروژه کد 2501

مدیریت پروژه کد 2501
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2501 ایستایی ایستاتیک جزئیات عناصر مدیریت کارگاهی 1 مدیریت کارگاهی 2 مدیریت و پروژه...
۶۴۱۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت پروژه کد 2501 خرید مدیریت پروژه کد 2501