شیمی پیش دانشگاهی (2) مصلایی-آفبا

شیمی پیش دانشگاهی (2) مصلایی-آفبا
توضیحات محصول محصول شیمی پیش دانشگاهی ۲ با تدریس استاد محمد رضا مصلایی ویژه رشته های ریاضی فیزیک – تجربی با ۷ حلقه DVD و...
۲۶۴۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر شیمی پیش دانشگاهی (2) مصلایی-آفبا خرید شیمی پیش دانشگاهی (2) مصلایی-آفبا

شیمی پیش دانشگاهی (۱) مصلایی-آفبا

شیمی پیش دانشگاهی (۱) مصلایی-آفبا
توضیحات محصول محصول شیمی پیش دانشگاهی ۱ با تدریس استاد محمد رضا مصلایی ویژه رشته های ریاضی فیزیک – تجربی با ۱۰ حلقه DVD...
۱۸۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر شیمی پیش دانشگاهی (۱) مصلایی-آفبا خرید شیمی پیش دانشگاهی (۱) مصلایی-آفبا

حساب دیفرانسیل و انتگرال-آفبا

حساب دیفرانسیل و انتگرال-آفبا
توضیحات محصول محصول حساب دیفرانسیل و انتگرال با تدریس مهندس حسین شفیع زاده ویژه رشته ی ریاضی فیزیک با ۱۸ حلقه DVD و ۲۵...
۳۹۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر حساب دیفرانسیل و انتگرال-آفبا خرید حساب دیفرانسیل و انتگرال-آفبا