مهندسی عمران سواحل بنادر و سازه های دریایی کد:2312

مهندسی عمران سواحل بنادر و سازه های دریایی کد:2312
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2312 مکانیک جامدات مقاومت مصالح تحلیل سازه ها زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی عمران سواحل بنادر و سازه های دریایی کد:2312 خرید مهندسی عمران سواحل بنادر و سازه های دریایی کد:2312

مهندسی عمران - راه و ترابری کد 2311

مهندسی عمران - راه و ترابری کد 2311
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2311مهندسی عمران-راه ترابری مقاومت مصالح 310 تحلیل سازه 237 مهندسی ترافیک پیشرفته 120 راه ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی عمران - راه و ترابری کد 2311 خرید مهندسی عمران - راه و ترابری کد 2311

مهندسی عمران-مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کد:2310

مهندسی عمران-مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کد:2310
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2310 مکانیک جامدات هیدرولیک پیشرفته طراحی هیدرولیکی سازه زبان و استعداد تحصیلی
۷۴۵۰۰۰   ۵۲۱۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی عمران-مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کد:2310 خرید مهندسی عمران-مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کد:2310

مهندسی عمران -ژئوتکنیک کد 2309

مهندسی عمران -ژئوتکنیک کد 2309
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2309مهندسی عمران-ژیوتکنیک دینامیک خاک 124 دینامیک خاک و طراحی پی پیشرفته 412 مقاومت ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی عمران -ژئوتکنیک کد 2309 خرید مهندسی عمران -ژئوتکنیک کد 2309

مهندسی عمران محیط زیست کد 2316

مهندسی عمران محیط زیست کد 2316
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2316مهندسی عمران-محیط زیست مقاومت مصالح 310 تحلیل سازه 237 عمران محیط زیست قسمت اول 137 عمران ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی عمران محیط زیست کد 2316 خرید مهندسی عمران محیط زیست کد 2316

مهندسی هسته ای-کاربرد پرتو ها کد 2365

مهندسی هسته ای-کاربرد پرتو ها کد 2365
کد رشته عناوین دروس توضیحات -مهندسی هسته ای حفاظت دربرابر اشعه 149 مجموعه آزمون های ریاضی 56 ریاضی مهندسی 410 زبان و...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی هسته ای-کاربرد پرتو ها کد 2365 خرید مهندسی هسته ای-کاربرد پرتو ها کد 2365

مهندسی مواد و متالوژی کد 2359

مهندسی مواد و متالوژی کد 2359
کد رشته عناوین دروس توضیحات مهندسی مواد و متالوژی آنالیز و شکل دهی 162 خواص فیزیکی مواد 181 خواص مکانیکی مواد 173 خواص ...
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی مواد و متالوژی کد 2359 خرید مهندسی مواد و متالوژی کد 2359

کامپیوتر-شبکه و رایانش کد 2357

 کامپیوتر-شبکه و رایانش کد 2357
کد رشته عنوان دروس توضیحات 2357 ساختمان داده ها زبان و استعداد تحصیلی طراحی الگوریتم ها
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر  کامپیوتر-شبکه و رایانش کد 2357 خرید  کامپیوتر-شبکه و رایانش کد 2357

مهندسی صنایع کد 2350

مهندسی صنایع کد 2350
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2350 آمار نمونه تحقیق در عملیات نمونه طراحی سیستم های صنعتی نمونه تست آمار 138
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی صنایع کد 2350 خرید مهندسی صنایع کد 2350

مهندسی پلیمر کد 2339

مهندسی پلیمر کد 2339
کد رشته عنوان دروس تعدا صفحات توضیحات 2339 پدیده های انتقال مبانی پیشرفته مهندسی پلیمر شیمی فیزیک پلیمرها
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی پلیمر کد 2339 خرید مهندسی پلیمر کد 2339

مهندسی مکانیک ساخت و تولید کد 2321

مهندسی مکانیک ساخت و تولید کد 2321
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2321مهندسی مکانیک-ساخت وتولید آنالیز و شکل دهی 162 علم مواد 93 متالوژی در تولید 1 173 متالوژی ...
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی مکانیک ساخت و تولید کد 2321 خرید مهندسی مکانیک ساخت و تولید کد 2321

نقشه برداری ژئودزی کد 2317

 نقشه برداری ژئودزی کد 2317
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2317-2320 فتوگرامتری ژئودزی زبان و استعداد
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر  نقشه برداری ژئودزی کد 2317 خرید  نقشه برداری ژئودزی کد 2317