برنامه ریزی شهری و منطقه ای کد13500

برنامه ریزی شهری و منطقه ای کد13500
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13500 برنامه ریزی شهری 1- آمار توصیفی 298- 2- مباحث عمومی شهر و شهرسازی ایران 496 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر برنامه ریزی شهری و منطقه ای کد13500 خرید برنامه ریزی شهری و منطقه ای کد13500