چوب کد 13120

چوب کد 13120
۳۷۷۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر چوب کد 13120 خرید چوب کد 13120

تولیدات گیاهی کد 13100

تولیدات گیاهی کد 13100
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13100 تولیدات گیاهی 1- اصلاح نباتات 121 2- فیزیولوژی گیاهان زراعی 311 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر تولیدات گیاهی کد 13100 خرید تولیدات گیاهی کد 13100

علوم دام وطیور کد 13090

علوم دام وطیور کد 13090
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13090 علوم دامی 1- بیوشیمی بخش اول 267 2- بیوشیمی بخش دوم 468 3- اصلاح دام و...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم دام وطیور کد 13090 خرید علوم دام وطیور کد 13090

علوم خاک کد 13080

علوم خاک کد 13080
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13080 خاک شناسی 1- بیولوژی خاک 143 2- فرسایش و حفاظت خاک 193 3- فیزیک خاک 220 4-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم خاک کد 13080 خرید علوم خاک کد 13080

جنگداری کد 13070

جنگداری کد 13070
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13070 جنگلداری 1- مجموعه تست 98 2- آمار و اندازه گیری جنگل و جنگل داری 253 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر جنگداری کد 13070 خرید جنگداری کد 13070

ترویج و اموزش کشاورزی کد 13060

ترویج و اموزش کشاورزی کد 13060
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13060 ترویج آموزش کشاورزی 1- آموزش بزرگسالان 278 2- مدیریت در ترویج ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ترویج و اموزش کشاورزی کد 13060 خرید ترویج و اموزش کشاورزی کد 13060

باغبانی کد 13050

باغبانی کد 13050
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13050 باغبانی 1- ازدیاد نباتات 181 2- آزمون های سال های گذشته 86 3- زبان تخصصی 125 4-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر باغبانی کد 13050 خرید باغبانی کد 13050

اقتصاد کشاورزی کد 13040

اقتصاد کشاورزی کد 13040
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13040 اقتصاد کشاورزی 1- اقتصاد سنجی 224 2- اقتصاد کلان قسمت دوم 168 3- اقتصاد...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر اقتصاد کشاورزی کد 13040 خرید اقتصاد کشاورزی کد 13040

زراعت کد 13032

زراعت کد 13032
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13032 زراعت 1- اکولوژی زراعی 376 2- فیزیولوژی گیاهان زراعی 299 3- خاک شناسی 120 4- طرح...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر زراعت کد 13032 خرید زراعت کد 13032

اصلاح نباتات کد 13031

اصلاح نباتات کد 13031
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13031 اصلاح نباتات 1- آمار 491 2- اصلاح نباتات 121 3- ژنتیک 255 4- مکمل ژنتیک 147 5- طرح...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر اصلاح نباتات کد 13031 خرید اصلاح نباتات کد 13031

منابع آب کد 13023

منابع آب کد 13023
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13023 مهندسی منابع آب 1- آمار 490 2- هیدرولوژی سطحی و آبهای زیرزمینی 290 3- ریاضی...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر منابع آب کد 13023 خرید منابع آب کد 13023

سازه های آبی کد 13022

سازه های آبی کد 13022
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13022 سازه های آبی 1- هیدرولوژی 290 2- مکانیک خاک 326 3- ریاضی عمومی 338 4- ساختمان های...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سازه های آبی کد 13022 خرید سازه های آبی کد 13022