مجموعه علوم زمین(ارشد سراسری)

مجموعه علوم زمین(ارشد سراسری)
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12010 مجموعه علوم زمین 1- آب های زیرزمینی 127 2- دیرینه شناسی بخش اول 336 3- ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه علوم زمین(ارشد سراسری) خرید مجموعه علوم زمین(ارشد سراسری)

تاریخ و فلسفه علم کد 12180

تاریخ و فلسفه علم کد 12180
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12180 فلسفه علم 1- فلسفه 276 2- فلسفه غرب قسمت اول 111 3- فیزیک عمومی 1 247 4- فیزیک...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر تاریخ و فلسفه علم کد 12180 خرید تاریخ و فلسفه علم کد 12180

علوم محیط زیست کد 12151

علوم محیط زیست کد 12151
۳۹۸۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم محیط زیست کد 12151 خرید علوم محیط زیست کد 12151

مجموعه زیست شناسی - علوم جانوری کد12140

مجموعه زیست شناسی - علوم جانوری کد12140
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12140 زیست جانوری 1- فیزیولوژی جانوری 264 2- جانورشناسی 298 3- نکات علوم...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه زیست شناسی - علوم جانوری کد12140 خرید مجموعه زیست شناسی - علوم جانوری کد12140

مجموعه زیست شناسی - علوم گیاهی کد 12130

مجموعه زیست شناسی - علوم گیاهی کد 12130
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12130 زیست گیاهی 1- فیزیولوژی گیاهی 223 2- سیستماتیک گیاهی 184 3- تکوین گیاهی 87 4-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه زیست شناسی - علوم گیاهی کد 12130 خرید مجموعه زیست شناسی - علوم گیاهی کد 12130

علوم کامپیوتر کد 12090

علوم کامپیوتر کد 12090
۴۳۸۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر علوم کامپیوتر کد 12090 خرید علوم کامپیوتر کد 12090

مجموعه ریاضی کد 12080

مجموعه ریاضی کد 12080
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13080 ریاضی 1- آمار 491 2- آنالیز ریاضی 168 3- مبانی آنالیز ریاضی 296 4-آنالیز...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه ریاضی کد 12080 خرید مجموعه ریاضی کد 12080

مجموعه امار کد 13070

مجموعه امار کد 13070
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 13070 آمار 1- آمار کاربردی 178 2- آمار ریاضی 243 3- آنالیز عددی 257 4- آنالیز ریاضی 295 5-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه امار کد 13070 خرید مجموعه امار کد 13070

مجموعه زیست شناسی کد 12060

مجموعه زیست شناسی کد 12060
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12060 مجموعه زیست شناسی 1- بیوشیمی بخش اول 267 2- بیوشیمی بخش دوم 468 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه زیست شناسی کد 12060 خرید مجموعه زیست شناسی کد 12060

مجموعه فوتونیک کد 12050

مجموعه فوتونیک کد 12050
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12050 مجموعه فوتونیک 1- الکترونیک 1و 2 575 2- مکانیک کوانتومی 234 3- زبان...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه فوتونیک کد 12050 خرید مجموعه فوتونیک کد 12050

مجموعه فیزیک کد 12040

مجموعه فیزیک کد 12040
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12040 مجموعه فیزیک 1- زبان تخصصی 229 2- الکترومغناطیس 378 3- ترمودینامیک و مکانیک...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه فیزیک کد 12040 خرید مجموعه فیزیک کد 12040

مجموعه شیمی کاربردی کد 12032

مجموعه شیمی کاربردی کد 12032
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12032 مجموعه شیمی کاربردی 1- شیمی آلی 1و2و3 363 2- شیمی فیزیک آلی 107 3- شیمی فیزیک ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه شیمی کاربردی کد 12032 خرید مجموعه شیمی کاربردی کد 12032