مجموعه شیمی همه گرایش ها کد 12031

مجموعه شیمی همه گرایش ها کد 12031
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12031 مجموعه شیمی 1- شیمی آلی 1و2و3 363 2- شیمی فیزیک آلی 107 3- شیمی فیزیک ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه شیمی همه گرایش ها کد 12031 خرید مجموعه شیمی همه گرایش ها کد 12031

مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی کد 12020

مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی کد 12020
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12020 مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی 1- آب و هواشناسی 119 2- ترمودینامیک 240 3- زبان 214 4-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی کد 12020 خرید مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی کد 12020

عنوان را وارد نمایید

عنوان را وارد نمایید
۴۲۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر عنوان را وارد نمایید خرید عنوان را وارد نمایید