مدد کاری اجتماعی کد:2127

مدد کاری اجتماعی کد:2127
کد رشته عناوین دروس توضیحات 2127 مدد کاری فردی مدد کاری جامعه ای نظریه های مدد کاری اجتماعی روش های پژوهش در مدد کاری...
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدد کاری اجتماعی کد:2127 خرید مدد کاری اجتماعی کد:2127

مهندسی پلیمر کد 12550

مهندسی پلیمر کد 12550
کد نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 12550 مهندسی پلیمر 1- انتقال حرارت 89 2- انتقال جرم 98 3- انتقال مومنتوم 60 4-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی پلیمر کد 12550 خرید مهندسی پلیمر کد 12550

شیمی دارویی کد 38

شیمی دارویی کد 38
۵۲۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر شیمی دارویی کد 38 خرید شیمی دارویی کد 38

سم شناسی کد 37

سم شناسی کد 37
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 37 سم شناسی 1- بیوشیمی بخش اول 267 DVD بیوشیمی DVD زبان تضمینی 2- بیوشیمی بخش...
۵۶۵۰۰۰   ۵۴۸۰۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر سم شناسی کد 37 خرید سم شناسی کد 37

مجموعه مامایی کد 36

مجموعه مامایی کد 36
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 36 مامایی 1- بارداری 722 DVD زبان تضمینی 2- بیماری زنان 182 3- داخلی جراحی 261 4- ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه مامایی کد 36 خرید مجموعه مامایی کد 36

مجموعه علوم تغذیه کد 35

مجموعه علوم تغذیه کد 35
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 35 تغذیه 1- بیوشیمی قسمت اول 267 DVD زبان تضمینی DVD بیوشیمی 2- بیوشیمی بخش...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه علوم تغذیه کد 35 خرید مجموعه علوم تغذیه کد 35

مجموعه علوم آزمایشگاهی 3کد 34

مجموعه علوم آزمایشگاهی  3کد 34
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 34 علوم آزمایشگاهی 3 1- ایمنی شناسی قسمت اول 279 DVD زبان تضمینی 2- ایمنی...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه علوم آزمایشگاهی  3کد 34 خرید مجموعه علوم آزمایشگاهی  3کد 34

مجموعه علوم آزمایشگاهی 2کد 33

مجموعه علوم آزمایشگاهی 2کد 33
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 33 علوم آزمایشگاهی 2 1- بیوشیمی بخش اول 267 DVD زبان تضمینی DVD بیوشیمی 2- ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه علوم آزمایشگاهی 2کد 33 خرید مجموعه علوم آزمایشگاهی 2کد 33

مجموعه علوم آزمایشگاهی 1 کد 32

مجموعه علوم آزمایشگاهی 1 کد 32
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 32 علوم آزمایشگاهی 1 1- بیوشیمی بخش اول 267 DVD زبان تضمینی DVD بیوشیمی 2- ...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مجموعه علوم آزمایشگاهی 1 کد 32 خرید مجموعه علوم آزمایشگاهی 1 کد 32

نانوتکنولوژی پزشکی کد 31

نانوتکنولوژی پزشکی کد 31
ردیف نام رشته عناوین دروس تعداد صفحات توضیحات 31 نانو تکنولوژی 1- نانو کتاب منبع DVD بیوشیمی 2- بیوشیمی بخش اول 267 3-...
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر نانوتکنولوژی پزشکی کد 31 خرید نانوتکنولوژی پزشکی کد 31