تمدید مهلت ثبت نام در سامانه نقل و انتقال دانشگاه آزاد

تمدید مهلت ثبت نام در سامانه نقل و انتقال دانشگاه آزاد


فرایند ثبت نام در سامانه نقل و انتقال دانشگاه آزاد تا 10 مردادماه تمدید شد.

 سعید کاردار - معاون دانشجویی دانشگاه آزاد با صدور بخشنامه ای به واحدهای دانشگاه اعلام کرد: نظر به برخی از گزارشات واصله از دانشجویان مبنی بر این که لازم است ثبت درخواست ضمن اخذ تایید از واحدهای مبدا و مقصد و توافق میان واحدها انجام پذیرد، مقتضی است به دانشجویان اعلام شود ثبت درخواست نقل و انتقالات در نیمسال اول 94-93 صرفا از طریق سامانه نقل و انتقالات انجام می گیرد و انجام هرگونه فرایند نقل و انتقال تحت هر عنوان دیگر، فاقد وجاهت مقرراتی بوده و موجب ایجاد اختلال در سیستم فارغ التحصیلی دانشجو می شود.

مسئولیت انجام این امر بر عهده روسای واحدها و معاونان دانشجویی بوده و مسئولیت نظارت بر اجرا، بر عهده معاونان هماهنگی استان خواهد بود.

آفبا