علوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی کد 2427

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2427 ریاضیات 1
 
مکانیک سیالات
 
ریاضیات 2
ریاضیات 3  
زبان و استعداد تحصیلی  

 
   
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان6700000
خرید علوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی کد 2427
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
شیمی دارویی کد 38
شیمی دارویی کد 38
۵۲۹۰۰۰ تومان
 مکانیزاسیون کشاورزی کد 2405
مکانیزاسیون کشاورزی کد 2405
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
کارگردانی کد 13571
کارگردانی کد 13571
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
حشره شناسی کشاورزی کد:2439
حشره شناسی کشاورزی کد:2439
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: