آمار زیستی کد 1

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

1

آمار زیستی

1- آخر خرداد کتاب طرح آزمایشات و ناپارامتری

-

DVD ریاضی عمومی 1

DVD ریاضی عمومی 2

DVD زبان تضمینی

DVD آمار احتمال

 

 

2- آمارریاضی

243

3- احتمال و کاربرد آن

490

4-روش های آماری قسمت اول

178

5-روش های آماری قسمت دوم

113

6- ریاضی عمومی 1

338

7- ریاضی عمومی 2

216

8- زبان پزشکی قسمت اول

288

9- زبان پزشکی قسمت دوم

282

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید آمار زیستی کد 1
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
مجموعه علوم آزمایشگاهی 1 کد 32
مجموعه علوم آزمایشگاهی 1 کد 32
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
زراعت کد 13032
زراعت کد 13032
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه حقوق عمومی کد 11264
مجموعه حقوق عمومی کد 11264
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: