آمار کد:2232

کد رشته عناوین دروس توضیحات
آمار آمار ریاضی 243
آنالیز ریاضی 295
احتمال و کاربرد آن 490
استباط آماری 234
اصول آمار استنباطی 167
ریاضی عمومی 1 430
ریاضی عمومی 2 216
تست آمار 138
   
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان7700000
خرید آمار کد:2232
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
مدیریت بازرگانی کد 11421
مدیریت بازرگانی کد 11421
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
سازه های آبی کد 13022
سازه های آبی کد 13022
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
پژوهش علوم اجتماعی کد 11400
پژوهش علوم اجتماعی کد 11400
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
زیست فناوری میکروبی کد:2231
زیست فناوری میکروبی کد:2231
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: