ادبیات نمایشی کد 13573

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13573

ادبیات نمایشی

1- دروس مشترک هنر 1

314

 

2-دروس مشترک هنر 2

209

3- دروس مشترک هنر 3

354

4- دروس مشترک هنر 4

120

5- دروس مشترک هنر 5

60

6- دروس مشترک هنر 6

70

7- سینما

214

8- زبان هنر

197

9- پژوهش هنر (جلد1 )

151

10- پژوهش هنر(جلد 2)

115

11- زبان تخصصی

222

۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان5650000
خرید ادبیات نمایشی کد 13573
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
سینما کد 13572
سینما کد 13572
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
مجموعه فوتونیک کد 12050
مجموعه فوتونیک کد 12050
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
الهیات و معارف اسلامی 3 کد 11130
الهیات و معارف اسلامی 3 کد 11130
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
زبان و ادبیات فارسی کد 2101
زبان و ادبیات فارسی کد 2101
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: