ادبیات نمایشی کد 13573

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13573

ادبیات نمایشی

1- دروس مشترک هنر 1

314

 

2-دروس مشترک هنر 2

209

3- دروس مشترک هنر 3

354

4- دروس مشترک هنر 4

120

5- دروس مشترک هنر 5

60

6- دروس مشترک هنر 6

70

7- سینما

214

8- زبان هنر

197

9- پژوهش هنر (جلد1 )

151

10- پژوهش هنر(جلد 2)

115

11- زبان تخصصی

222

۴۹۴۰۰۰ تومان4940000
خرید ادبیات نمایشی کد 13573
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
ریاضیات کاربردی
ریاضیات کاربردی
۱۷۵۰۰۰ تومان
مدیریت توانبخشی کد 29
مدیریت توانبخشی کد 29
۵۳۱۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: