ارتباط تصویری کد 13581

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13581

هنرهای تصویری و طراحی

نقاشی و تصویر سازی

1- دروس تخصصی هنر 1

314

 

2-دروس مشترک هنر 2

209

3- دروس مشترک هنر 3

354

4- دروس مشترک هنر 4

120

5- دروس مشترک هنر 5

60

6- دروس مشترک هنر 6

70

7- مجموعه تست

110

8- زبان هنر

197

9- پژوهش هنر (جلد1 )

151

10- پژوهش هنر (جلد 2)

115

9- زبان تخصصی

222

10-مبانی نظری  عکاسی

282

11- فن شناسی عکاسی

192

۴۹۴۰۰۰ تومان4940000
خرید ارتباط تصویری کد 13581
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
آموزش زبانMSRT
آموزش زبانMSRT
۱۹۵۰۰۰ تومان
انفورماتیک پزشکی کد 7
انفورماتیک پزشکی کد 7
۵۳۳۰۰۰ تومان
مهندسی صنایع کد 2350
مهندسی صنایع کد 2350
۶۷۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: