ارتباط تصویری کد 13581

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13581

هنرهای تصویری و طراحی

نقاشی و تصویر سازی

1- دروس تخصصی هنر 1

314

 

2-دروس مشترک هنر 2

209

3- دروس مشترک هنر 3

354

4- دروس مشترک هنر 4

120

5- دروس مشترک هنر 5

60

6- دروس مشترک هنر 6

70

7- مجموعه تست

110

8- زبان هنر

197

9- پژوهش هنر (جلد1 )

151

10- پژوهش هنر (جلد 2)

115

9- زبان تخصصی

222

10-مبانی نظری  عکاسی

282

11- فن شناسی عکاسی

192

۴۹۴۰۰۰ تومان4940000
خرید ارتباط تصویری کد 13581
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
ادبیات نمایشی کد 13573
ادبیات نمایشی کد 13573
۴۹۴۰۰۰ تومان
سینما کد 13572
سینما کد 13572
۴۹۴۰۰۰ تومان
عکاسی کد 13582
عکاسی کد 13582
۴۹۴۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: