مهندسی کامپیوتر نرم افزار کد 2354

کد رشته عناوین دروس توضیحات
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
پایگاه داده پیشرفته 137
پایگاه داده 1و2 286
ساختمان داده 2 511
سیستم عامل پیشرفته1  160
سیستم عامل پیشرفته2  83
تحلیل و طراحی الگوریتم 170
ساختمان داده 1 196
   
۶۷۷۰۰۰ تومان6770000
خرید مهندسی کامپیوتر نرم افزار  کد 2354
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
باغبانی کد 13050
باغبانی کد 13050
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه علوم جغرافیایی- نظامی کد 11026
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی عمران
مهندسی عمران
۹۶۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: