مهندسی کامپیوتر نرم افزار کد 2354

کد رشته عناوین دروس توضیحات
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
پایگاه داده پیشرفته 137
پایگاه داده 1و2 286
ساختمان داده 2 511
سیستم عامل پیشرفته1  160
سیستم عامل پیشرفته2  83
تحلیل و طراحی الگوریتم 170
ساختمان داده 1 196
   
۶۷۷۰۰۰ تومان6770000
خرید مهندسی کامپیوتر نرم افزار  کد 2354
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
تربیت بدنی کد 11060
تربیت بدنی کد 11060
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مدیریت جهانگردی کد 11250
مدیریت جهانگردی کد 11250
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی شیمی کد 12570
مهندسی شیمی کد 12570
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
باغبانی کد 2406
باغبانی کد 2406
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: