اپیدمیولوژی کد 4

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

4

اپیدمیولوژی

1- بهداشت عمومی قسمت اول

231

DVD زبان تضمینی

 

2- بهداشت عمومی قسمت دوم

213

3- اپیدمیولوژی و بیماریها

345

4- اصطلاحات اپیدمیولوژی و مجموعه تست

175

5- مبانی اپیدمیولوژی

198

6- روش های آماری و شاخص های  آماری

241

7- زبان پزشکی 1

288

8- زبان پزشکی 2

282

۵۲۱۰۰۰ تومان5210000
خرید اپیدمیولوژی کد 4
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
رفاه اجتماعی کد 16
رفاه اجتماعی کد 16
۵۳۱۰۰۰ تومان
مشاوره کد:2148
مشاوره کد:2148
۶۹۲۰۰۰ تومان
محیط زیست کد 13170
محیط زیست کد 13170
۴۹۵۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: