اپیدمیولوژی کد 4

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

4

اپیدمیولوژی

1- بهداشت عمومی قسمت اول

231

DVD زبان تضمینی

 

2- بهداشت عمومی قسمت دوم

213

3- اپیدمیولوژی و بیماریها

345

4- اصطلاحات اپیدمیولوژی و مجموعه تست

175

5- مبانی اپیدمیولوژی

198

6- روش های آماری و شاخص های  آماری

241

7- زبان پزشکی 1

288

8- زبان پزشکی 2

282

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید اپیدمیولوژی کد 4
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
روانشناسی 1 - صنعتی سازمانی کد 11334
روانشناسی 1 - صنعتی سازمانی کد 11334
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
علوم دام وطیور کد 13090
علوم دام وطیور کد 13090
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
ادبیات زبان انگلیسی کد 11212
ادبیات زبان انگلیسی کد 11212
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
بیابان زدایی کد 13230
بیابان زدایی کد 13230
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: