باغبانی کد 13050

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13050

باغبانی

1- ازدیاد نباتات

181

 

2- آزمون های سال های گذشته

86

3- زبان تخصصی

125

4- سبزی کاری

372

5- فیزیولوژی و فیزیولوژی بعد از برداشت

365

6- گلکاری

290

7- گیاه شناسی و خاک شناسی

301

8- میوه کاری

285

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید باغبانی کد 13050
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
سلامت و رسانه کد 17
سلامت و رسانه کد 17
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
آموزش زبان TOLIMO
آموزش زبان TOLIMO
۲۸۵۰۰۰ تومان
مجموعه امار کد 13070
مجموعه امار کد 13070
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مدیریت اجرایی کد 11481
مدیریت اجرایی کد 11481
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: