باغبانی کد 13050

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13050

باغبانی

1- ازدیاد نباتات

181

 

2- آزمون های سال های گذشته

86

3- زبان تخصصی

125

4- سبزی کاری

372

5- فیزیولوژی و فیزیولوژی بعد از برداشت

365

6- گلکاری

290

7- گیاه شناسی و خاک شناسی

301

8- میوه کاری

285

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید باغبانی کد 13050
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مهندسی عمران
مهندسی عمران
۹۶۰۰۰ تومان
مدیریت بازرگانی کد 11421
مدیریت بازرگانی کد 11421
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مکانیزاسیون کشاورزی کد 13220
مکانیزاسیون کشاورزی کد 13220
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: