برنامه ریزی شهری و منطقه ای کد13500

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13500

برنامه ریزی شهری

1- آمار توصیفی

298-

 

2- مباحث عمومی شهر و شهرسازی ایران

496

3- مبانی نظری و برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری

260

4- روش ها و فنون برنامه ریزی

389

5- تاریخ شهر و شهرسازی

536

6- زبان هنر

197

7- زبان تخصصی

222

۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان5650000
خرید برنامه ریزی شهری و منطقه ای کد13500
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
بهداشت روان کد 10
بهداشت روان کد 10
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
تربیت بدنی-مدیریت ورزشی کد:2115
تربیت بدنی-مدیریت ورزشی کد:2115
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
علوم تشریحی کد 2018
علوم تشریحی کد 2018
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی صنایع کد 2350
مهندسی صنایع کد 2350
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: