بهداشت روان کد 10

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

10

بهداشت روان

1- آمار توصیفی و استنباطی

298

DVD روش تحقیق صنعتی

DVD زبان تضمینی

DVD آمار رضازاده

 

2- کلیات بهداشت و روان قسمت اول

240

3- کلیات بهداشت روان قسمت دوم

69

4- مکمل روانشناسی عمومی

232

5- مکمل روش تحقیق

184

6- اصول خدمات بهداشت

316

7- روانشناسی عمومی

400

8- روانشناسی بالینی

210

9- روش تحقیق

389

10- روانشناسی رشد

220

11- زبان پزشکی 1

288

12- زبان پزشکی 2

282

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید بهداشت روان کد 10
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
عکاسی کد 13582
عکاسی کد 13582
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی پلیمر کد 2339
مهندسی پلیمر کد 2339
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
مهندسی پلیمر کد 12550
مهندسی پلیمر کد 12550
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی کد 12673
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی کد 12673
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: