بهداشت روان کد 10

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

10

بهداشت روان

1- آمار توصیفی و استنباطی

298

DVD روش تحقیق صنعتی

DVD زبان تضمینی

DVD آمار رضازاده

 

2- کلیات بهداشت و روان قسمت اول

240

3- کلیات بهداشت روان قسمت دوم

69

4- مکمل روانشناسی عمومی

232

5- مکمل روش تحقیق

184

6- اصول خدمات بهداشت

316

7- روانشناسی عمومی

400

8- روانشناسی بالینی

210

9- روش تحقیق

389

10- روانشناسی رشد

220

11- زبان پزشکی 1

288

12- زبان پزشکی 2

282

۵۲۸۰۰۰ تومان5280000
خرید بهداشت روان کد 10
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
آمار زیستی کد 1
آمار زیستی کد 1
۵۳۱۰۰۰ تومان
باغبانی کد 2406
باغبانی کد 2406
۶۷۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: