بیابان زدایی کد 13230

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13230

بیابان زدایی

1- حفاظت خاک

281

 

2- هیدرولوژی

266

3- ژئومورفولوژی

209

4- خاک های خشک و نیمه خشک

283

5- مرتع داری و زبان

211

مهندسی بهداشت محیط کد 27
مهندسی بهداشت محیط کد 27
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه فلسفه کد 11160
مجموعه فلسفه کد 11160
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مدیریت خدمات بهداشت و درمانی کد 28
مدیریت خدمات بهداشت و درمانی کد 28
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: