بیابان زدایی کد 13230

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13230

بیابان زدایی

1- حفاظت خاک

281

 

2- هیدرولوژی

266

3- ژئومورفولوژی

209

4- خاک های خشک و نیمه خشک

283

5- مرتع داری و زبان

211

مهندسی برق - قدرت کد:2304
مهندسی برق - قدرت کد:2304
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
مهندسی هسته ای-راکتور کد 2366
مهندسی هسته ای-راکتور کد 2366
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: