بیابان زدایی کد 13230

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13230

بیابان زدایی

1- حفاظت خاک

281

 

2- هیدرولوژی

266

3- ژئومورفولوژی

209

4- خاک های خشک و نیمه خشک

283

5- مرتع داری و زبان

211

مهندسی برق قدرت کد 12512
مهندسی برق قدرت کد 12512
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مدیریت کشاورزی کد 13270
مدیریت کشاورزی کد 13270
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: