بیابان زدایی کد 13230

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13230

بیابان زدایی

1- حفاظت خاک

281

 

2- هیدرولوژی

266

3- ژئومورفولوژی

209

4- خاک های خشک و نیمه خشک

283

5- مرتع داری و زبان

211

زمین شناسی مهندسی کد:2205
زمین شناسی مهندسی کد:2205
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
مهندسی پزشکی بیومکانیک کد:2348
مهندسی پزشکی بیومکانیک کد:2348
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
ادبیات زبان انگلیسی کد 11212
ادبیات زبان انگلیسی کد 11212
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
 کامپیوتر-شبکه و رایانش کد 2357
کامپیوتر-شبکه و رایانش کد 2357
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: