بیماری شناسی گیاهی کد 13150

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13150

بیماری شناسی گیاهی

1- بیماری شناسی گیاهی

287

 

2- قارچ شناسی

214

3- گیاه شناسی

187

4- اصول مبارزه و سم شناسی

277

5- زبان تخصصی

439

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید بیماری شناسی گیاهی کد 13150
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
پایگاه داده
پایگاه داده
۸۰۰۰۰   ۷۲۰۰۰ تومان
مدیریت مالی کد:2171
مدیریت مالی کد:2171
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
مجموعه امار کد 13070
مجموعه امار کد 13070
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مکانیزاسیون کشاورزی کد 13220
مکانیزاسیون کشاورزی کد 13220
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: