بیماری شناسی گیاهی کد 13150

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13150

بیماری شناسی گیاهی

1- بیماری شناسی گیاهی

287

 

2- قارچ شناسی

214

3- گیاه شناسی

187

4- اصول مبارزه و سم شناسی

277

5- زبان تخصصی

439

۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان5650000
خرید بیماری شناسی گیاهی کد 13150
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
فیتوشیمی کد:2218
فیتوشیمی کد:2218
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی کد 2116
تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی کد 2116
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
مهندسی عمران - راه و ترابری کد 2311
مهندسی عمران - راه و ترابری کد 2311
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
مدرسی معارف اسلامی کد:2180
مدرسی معارف اسلامی کد:2180
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: