تاریخ و فلسفه علم کد 12180

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

12180

فلسفه علم

1- فلسفه

276

 

2- فلسفه غرب قسمت اول

111

3- فیزیک عمومی 1

247

4- فیزیک عمومی 2

202

5- منطق

256

6- ریاضی عمومی 2

215

7- ریاضی عمومی 1

429

8- زبان تخصصی

550

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید تاریخ و فلسفه علم کد 12180
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مجموعه زبان شناسی کد 11101
مجموعه زبان شناسی کد 11101
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه علوم تغذیه کد 35
مجموعه علوم تغذیه کد 35
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه پرستاری کد 12
مجموعه پرستاری کد 12
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: