تاریخ و فلسفه علم کد 12180

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

12180

فلسفه علم

1- فلسفه

276

 

2- فلسفه غرب قسمت اول

111

3- فیزیک عمومی 1

247

4- فیزیک عمومی 2

202

5- منطق

256

6- ریاضی عمومی 2

215

7- ریاضی عمومی 1

429

8- زبان تخصصی

550

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید تاریخ و فلسفه علم کد 12180
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
حقوق جزا و جرم شناسی کد 11263
حقوق جزا و جرم شناسی کد 11263
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
ریاضیات کاربردی
ریاضیات کاربردی
۱۸۵۰۰۰   ۱۶۶۵۰۰ تومان
مجموعه علوم زمین
مجموعه علوم زمین
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
مهندسی برق مخابرات کد 12513
مهندسی برق مخابرات کد 12513
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: