تاریخ و فلسفه علم کد 12180

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

12180

فلسفه علم

1- فلسفه

276

 

2- فلسفه غرب قسمت اول

111

3- فیزیک عمومی 1

247

4- فیزیک عمومی 2

202

5- منطق

256

6- ریاضی عمومی 2

215

7- ریاضی عمومی 1

429

8- زبان تخصصی

550

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید تاریخ و فلسفه علم کد 12180
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
منابع آب کد 13023
منابع آب کد 13023
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه ریاضی
مجموعه ریاضی
۷۵۰۰۰ تومان
روانشناسی2(مشاوره)
روانشناسی2(مشاوره)
۷۶۰۰۰ تومان
بیابان کد 13210
بیابان کد 13210
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: