توسعه روستایی کد 13250

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13250

توسعه روستایی

1- اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی

127

 

2- جامعه شناسی روستایی

162

3- مدیریت تعاون روستایی

238

4- روانشناسی اجتماعی

181

5- ترویج آموزش کشاورزی

315

6- زبان

89

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید توسعه روستایی کد 13250
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مهندسی عمران مدیریت ساخت کد:2315
مهندسی عمران مدیریت ساخت کد:2315
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
ریاضی عمومی۲
ریاضی عمومی۲
۱۴۰۰۰۰ تومان
ژئوفیزیک-لرزه شناسی کد:2240
ژئوفیزیک-لرزه شناسی کد:2240
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
مدد کاری اجتماعی کد:2127
مدد کاری اجتماعی کد:2127
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: