توسعه روستایی کد 13250

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13250

توسعه روستایی

1- اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی

127

 

2- جامعه شناسی روستایی

162

3- مدیریت تعاون روستایی

238

4- روانشناسی اجتماعی

181

5- ترویج آموزش کشاورزی

315

6- زبان

89

۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان5650000
خرید توسعه روستایی کد 13250
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
مجموعه حقوق خصوصی کد 11261
مجموعه حقوق خصوصی کد 11261
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: