تولیدات گیاهی کد 13100

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13100

تولیدات گیاهی

1- اصلاح نباتات

121

 

2- فیزیولوژی گیاهان زراعی

311

3- ژنتیک

255

4- گلکاری

303

5- میوه کاری

300

6- سبزی کاری

372

7- طرح آزمایشات کشاورزی

179

8- زبان

467

۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان5650000
خرید تولیدات گیاهی کد 13100
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
حقوق تجارت بین الملل کد11266
حقوق تجارت بین الملل کد11266
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
فیزیک پزشکی کد 21
فیزیک پزشکی کد 21
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک
۸۵۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: