تولیدات گیاهی کد 13100

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13100

تولیدات گیاهی

1- اصلاح نباتات

121

 

2- فیزیولوژی گیاهان زراعی

311

3- ژنتیک

255

4- گلکاری

303

5- میوه کاری

300

6- سبزی کاری

372

7- طرح آزمایشات کشاورزی

179

8- زبان

467

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید تولیدات گیاهی کد 13100
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
روانشناسی - کودکان استثنایی کد 11431
روانشناسی - کودکان استثنایی کد 11431
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی مواد و متالوژی کد 12723
مهندسی مواد و متالوژی کد 12723
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
تاریخ و فلسفه علم کد 12180
تاریخ و فلسفه علم کد 12180
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: