جنگداری کد 13070

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13070

جنگلداری

1- مجموعه تست

98

 

2- آمار و اندازه گیری جنگل و جنگل داری

253

3- بهره برداری و حمل و نقل چوب

403

4- اقتصاد و قوانین جنگل

237

5- جنگل شناسی و اکولوژی

230

۴۸۷۰۰۰ تومان4870000
خرید جنگداری کد 13070
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
ریاضی محض کد :2233
ریاضی محض کد :2233
۶۹۷۰۰۰ تومان
حقوق جزا کد:2155
حقوق جزا کد:2155
۷۰۵۰۰۰ تومان
پژوهش هنر (ارشد)
پژوهش هنر (ارشد)
۷۵۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: