حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین کد 14

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

14

حشره شناسی پزشکی

1- بیوشیمی قسمت اول

267

DVD بیوشیمی

DVD زبان تضمینی

 

2- بیوشیمی قسمت دوم

468

3- حشره شناسی 1 و 2

397

4- شیمی عمومی قسمت اول

289

5- شیمی عمومی قسمت دوم

184

6 - زیست عمومی

385

7- زبان پزشکی 1

288

8- زبان پزشکی 2

282

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین کد 14
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
فلسفه هنر کد 13592
فلسفه هنر کد 13592
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
مهندسی عمران کد 12640
مهندسی عمران کد 12640
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه فوتونیک کد 12050
مجموعه فوتونیک کد 12050
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: