حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین کد 14

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

14

حشره شناسی پزشکی

1- بیوشیمی قسمت اول

267

DVD بیوشیمی

DVD زبان تضمینی

 

2- بیوشیمی قسمت دوم

468

3- حشره شناسی 1 و 2

397

4- شیمی عمومی قسمت اول

289

5- شیمی عمومی قسمت دوم

184

6 - زیست عمومی

385

7- زبان پزشکی 1

288

8- زبان پزشکی 2

282

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین کد 14
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
هواشناسی کد: 2219
هواشناسی کد: 2219
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
سینما کد 13572
سینما کد 13572
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
هنر اسلامی کد 13594
هنر اسلامی کد 13594
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
مدیریت خدمات بهداشت و درمانی کد 28
مدیریت خدمات بهداشت و درمانی کد 28
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: