رفاه اجتماعی کد 16

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

16

رفاه اجتماعی

1- آمار توصیفی و استنباطی

298

DVD نظریه های جامعه شناسی

DVD روش تحقیق صنعتی

DVD زبان تضمینی

DVD آمار رضازاده

 

2- اقتصاد خرد

280

3- اقتصاد کلان

252

4- مکمل روش تحقیق

184

5- نظریه های جامعه شناسی

361

6- روانشناسی اجتماعی

181

7- روش تحقیق قسمت اول

389

8- روش تحقیق قسمت دوم

166

9- رفاه علوم اجتماعی

186

10- زبان پزشکی 1

288

11- زبان پزشکی 2

282

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید رفاه اجتماعی کد 16
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
مهندسی برق قدرت کد 12512
مهندسی برق قدرت کد 12512
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: