رفاه اجتماعی کد 16

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

16

رفاه اجتماعی

1- آمار توصیفی و استنباطی

298

DVD نظریه های جامعه شناسی

DVD روش تحقیق صنعتی

DVD زبان تضمینی

DVD آمار رضازاده

 

2- اقتصاد خرد

280

3- اقتصاد کلان

252

4- مکمل روش تحقیق

184

5- نظریه های جامعه شناسی

361

6- روانشناسی اجتماعی

181

7- روش تحقیق قسمت اول

389

8- روش تحقیق قسمت دوم

166

9- رفاه علوم اجتماعی

186

10- زبان پزشکی 1

288

11- زبان پزشکی 2

282

۵۳۱۰۰۰ تومان5310000
خرید رفاه اجتماعی کد 16
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
علوم تشریحی کد 2018
علوم تشریحی کد 2018
۵۳۹۰۰۰ تومان
ارتباط تصویری کد 13581
ارتباط تصویری کد 13581
۴۹۴۰۰۰ تومان
آموزش زبان MHLE
آموزش زبان MHLE
۱۹۵۰۰۰ تومان
تولیدات گیاهی کد 13100
تولیدات گیاهی کد 13100
۴۸۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: