روانشناسی 2 - روانشناسی تربیتی کد 11432

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11432

مجموعه روانشناسی(2)

رواننشاسی تربیتی

1- آمار توصیفی

298

به همراه مجموعه تست های سال های گذشته(ساد)

2- مکمل روانشناسی عمومی

232

3- مکمل روش تحقیق

184

4- متون روانشناسی به زبان انگلیسی

240

5- روانشناسی عمومی

400

6- روش تحقیق

389

7- روانشناسی رشد

220

8- زبان تخصصی

313

9- روانشناسی تربیتی

237

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید روانشناسی 2 - روانشناسی تربیتی کد 11432
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
آموزش بهداشت کد 2
آموزش بهداشت کد 2
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
آمار زیستی کد 1
آمار زیستی کد 1
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
ادبیات زبان انگلیسی کد 11212
ادبیات زبان انگلیسی کد 11212
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
هواشناسی کد: 2219
هواشناسی کد: 2219
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: