روانشناسی کودکان استثنایی کد:2147

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2147 آمار توصیفی  298
مجموعه تست  127
آسیب شناسی روانی کودکان  184
مکمل روش تحقیق  184
روانشناسی کودکان استثنایی  359
روش تحقیق  389
   
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان7700000
خرید روانشناسی کودکان استثنایی کد:2147
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
مجموعه ریاضی کد 12080
مجموعه ریاضی کد 12080
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
سلامت و رسانه کد 17
سلامت و رسانه کد 17
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
هوا فضا جلوبرندگی کد:2332
هوا فضا جلوبرندگی کد:2332
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: