روانشناسی 1 - صنعتی سازمانی کد 11334

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11334

مجموعه روانشناسی(1)

صنعتی - سازمانی

1- آمار توصیفی

298

 

2- بالندگی سازمانی

137

3- مکمل روش تحقیق

184

4- رفتار سازمانی

222

5- روانشناسی اجتماعی

181

6- روانشناسی امور استخدامی

237

7- روانشناسی صنعتی

268

8- روش تحقیق

389

9- زبان تخصصی

313

10- زبان

350

۴۹۱۰۰۰ تومان4910000
خرید روانشناسی 1 - صنعتی سازمانی کد 11334
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
ریاضی عمومی۲
ریاضی عمومی۲
۱۴۰۰۰۰ تومان
روانشناسی2(مشاوره)
روانشناسی2(مشاوره)
۷۶۰۰۰ تومان
ژئومورفولوژی کد:2106
ژئومورفولوژی کد:2106
۶۹۵۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: