روانشناسی 1 - صنعتی سازمانی کد 11334

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11334

مجموعه روانشناسی(1)

صنعتی - سازمانی

1- آمار توصیفی

298

 

2- بالندگی سازمانی

137

3- مکمل روش تحقیق

184

4- رفتار سازمانی

222

5- روانشناسی اجتماعی

181

6- روانشناسی امور استخدامی

237

7- روانشناسی صنعتی

268

8- روش تحقیق

389

9- زبان تخصصی

313

10- زبان

350

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید روانشناسی 1 - صنعتی سازمانی کد 11334
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
بیوتکنولوژی کد 13240
بیوتکنولوژی کد 13240
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
ایمنی صنعتی کد 12540
ایمنی صنعتی کد 12540
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی برق
مهندسی برق
۹۴۰۰۰ تومان
ایرانشناسی کد 11270
ایرانشناسی کد 11270
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: