روانشناسی 1 - صنعتی سازمانی کد 11334

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11334

مجموعه روانشناسی(1)

صنعتی - سازمانی

1- آمار توصیفی

298

 

2- بالندگی سازمانی

137

3- مکمل روش تحقیق

184

4- رفتار سازمانی

222

5- روانشناسی اجتماعی

181

6- روانشناسی امور استخدامی

237

7- روانشناسی صنعتی

268

8- روش تحقیق

389

9- زبان تخصصی

313

10- زبان

350

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید روانشناسی 1 - صنعتی سازمانی کد 11334
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
ادبیات نمایشی کد 13573
ادبیات نمایشی کد 13573
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
بیابان زدایی کد 13230
بیابان زدایی کد 13230
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
علوم دام وطیور کد 13090
علوم دام وطیور کد 13090
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
تاریخ اسلام کد 2121
تاریخ اسلام کد 2121
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: