روانشناسی 1 - سنجش و اندازه گیری کد 11333

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11333

مجموعه روانشناسی(1)

روانسنجی

1- آمار توصیفی

298

به همراه مجموعه تست های سال های گذشته(ساد)

2- آزمون های شناختی هوش و استعداد

148

3- مرضی و کودکان استثنایی

359

4- مکمل روانشناسی عمومی

232

5- مکمل روش تحقیق

184

6- متون روانشناسی به زبان انگلیسی

240

7- روانشناسی عمومی

400

8- روانسنجی

132

9- روش تحقیق

389

10- روانشناسی رشد

220

11- زبان

313

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید روانشناسی 1 - سنجش و اندازه گیری کد 11333
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
مجموعه علوم تغذیه کد 35
مجموعه علوم تغذیه کد 35
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
منابع طبیعی - مرتع داری کد 13012
منابع طبیعی - مرتع داری کد 13012
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
تربیت بدنی کد 11060
تربیت بدنی کد 11060
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: