ریاضیات کاربردی

ریاضیات کاربردی

 

در بعضی سرفصلهای دانشگاه ها این درس را با نام ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت میشناسند.
سرفصلهای آموزشی در هر یک از 3 رشته فوق یکسان بوده فقط ضرایب در آنها تغییر میکنند.
تعداد سوالات در کنکور 94:
مدیریت:20ریاضی و امار(60 درصد سوالات به ریاضی و 40 درصد به آمار اختصاص دارد.)
حسابداری: 30ریاضی و امار
اقتصاد:25 سوال ریاضی و 20 سوال آمار
درس ریاضیات کاربردی قابل استفاده برای رشته های:مدیریت –حسابداری- اقتصاد می باشد.
این درس شامل 23 ساعت آموزش جامع و کامل ریاضی می باشد.

 

استاد

وحید انصاری

مقطع

کارشناسی ارشد

گروه امتحانی

علوم انسانی

رشته های ارشد

حسابداری, مدیریت, علوم اقتصادی

 

توضیحات محصول

دی وی دی ۱ شامل:مجموعه ها/جلسه اول
دی وی دی ۲ شامل:بسط/ماتریس و دستگاه معادلات/جلسه دوم
دی وی دی ۳ شامل:ماتریس و دستگاه معادلات/جلسه سوم
دی وی دی ۴ شامل:دستگاه معادلات / مباحث مقدماتی/جلسه چهارم
دی وی دی ۵ شامل:مباحث مقدماتی/جلسه پنجم
دی وی دی ۶ شامل:تابع ۱/جلسه ششم
دی وی دی ۷ شامل:تابع۲ /جلسه هفتم
دی وی دی ۸ شامل: حد و پیوستگی / مشتق /جلسه هشتم
دی وی دی ۹ شامل:مشتق و کاربردهای مشتق/جلسه نهم
دی وی دی ۱۰ شامل:کاربرد های مشتق/ انتگرال/جلسه دهم
دی وی دی ۱۱ شامل: انتگرال /جلسه یازدهم
دی وی دی ۱۲ شامل: کاربرد انتگرال و چند متغییره /جلسه دوازدهم
دی وی دی ۱۳ شامل:توابع چند متغییره/جلسه سیزدهم
دی وی دی ۱۴ شامل:توابع چند متغییره و دنباله و سری/جلسه چهاردهم
دی وی دی ۱۵ شامل:اعدد مختلط و کاربرد اقتصاد/جلسه پانزدهم

۱۸۵۰۰۰   ۱۶۶۵۰۰ تومان1850000
خرید ریاضیات کاربردی
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
زبان انگلیسی (ارشد)
زبان انگلیسی (ارشد)
۸۵۰۰۰ تومان
مدیریت منابع خاک کد :2421
مدیریت منابع خاک کد :2421
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
روانشناسی2(مشاوره)
روانشناسی2(مشاوره)
۷۶۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: