ریاضی کاربردی کد 2234

کد رشته عناوین دروس توضیحات
ریاضی کاربردی آنالیز ریاضی  نمونه
آنالیز عددی پیشرفته   نمونه
آنالیز عددی  نمونه
آنالیز حقیقی  نمونه
جبر خطی  نمونه
تحقیق در عملیات  نمونه
مبانی ریاضی  نمونه
 محاسبات عددی
 
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان7700000
خرید ریاضی کاربردی کد 2234
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
هوش و استعداد تحصیلی-عرفانیان
هوش و استعداد تحصیلی-عرفانیان
۱۶۰۰۰۰   ۱۳۰۰۰۰ تومان
بیوشیمی کد:2227
بیوشیمی کد:2227
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
مهندسی پلیمر کد 2339
مهندسی پلیمر کد 2339
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
مجموعه شیمی کاربردی کد 12032
مجموعه شیمی کاربردی کد 12032
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: