زبان انگلیسی کد 2805

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2805 آموزش زبان،close test  نمونه
آموزش زبان،grammar  نمونه
آموزش زبان،vocabulary  نمونه
آزمون سازی  نمونه
linguistics  نمونه
مسائل آموزش زبان  نمونه
methodology  نمونه
روش تحقیق در مسائل زبان  نمونه
زبان شناسی کاربردی  نمونه
   
۶۸۷۰۰۰ تومان6870000
خرید زبان انگلیسی کد 2805
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
تکنولوژی آموزشی کد:2145
تکنولوژی آموزشی کد:2145
۶۷۸۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: