زراعت کد 2432

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

توضیحات

 

2432

آمار و طرح آزمایش ها

 

ژنتیک

زراعت

زراعت تکمیلی

فیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی

اکولوژی گیاهان زراعی

زبان و استعداد تحصیلی

۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان7700000
خرید زراعت کد 2432
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مهندسی برق-کنترل کد 2305
مهندسی برق-کنترل کد 2305
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
مدیریت خدمات بهداشت و درمانی کد 28
مدیریت خدمات بهداشت و درمانی کد 28
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
آموزش بهداشت کد 2
آموزش بهداشت کد 2
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی صنایع - صنایع کد 12591
مهندسی صنایع - صنایع کد 12591
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: