زراعت کد 2432

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

توضیحات

 

2432

آمار و طرح آزمایش ها

 

ژنتیک

زراعت

زراعت تکمیلی

فیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی

اکولوژی گیاهان زراعی

زبان و استعداد تحصیلی

۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان7700000
خرید زراعت کد 2432
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
طراحی الگوریتم
طراحی الگوریتم
۱۱۰۰۰۰   ۷۷۰۰۰ تومان
مهندسی برق مخابرات کد 12513
مهندسی برق مخابرات کد 12513
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه حقوق عمومی کد 11264
مجموعه حقوق عمومی کد 11264
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه باستان شناسی کد 11320
مجموعه باستان شناسی کد 11320
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: