زراعت کد 2432

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

توضیحات

 

2432

آمار و طرح آزمایش ها

 

ژنتیک

زراعت

زراعت تکمیلی

فیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی

اکولوژی گیاهان زراعی

زبان و استعداد تحصیلی

۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان7700000
خرید زراعت کد 2432
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
شیمی آلی کد:2212
شیمی آلی کد:2212
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
روانشناسی 1 - عمومی کد 11331
روانشناسی 1 - عمومی کد 11331
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
ایمنی صنعتی کد 12540
ایمنی صنعتی کد 12540
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی هسته ای-کاربرد پرتو ها کد 2365
مهندسی هسته ای-کاربرد پرتو ها کد 2365
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: