زراعت کد 2432

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

توضیحات

 

2432

آمار و طرح آزمایش ها

 

ژنتیک

زراعت

زراعت تکمیلی

فیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی

اکولوژی گیاهان زراعی

زبان و استعداد تحصیلی

۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان7700000
خرید زراعت کد 2432
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
حقوق بشر کد 11265
حقوق بشر کد 11265
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
علوم اجتماعی  کد 2125
علوم اجتماعی کد 2125
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
ریاضیات کاربردی
ریاضیات کاربردی
۲۷۰۰۰۰   ۲۴۵۰۰۰ تومان
آموزش زبانMSRT
آموزش زبانMSRT
۳۸۵۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: