زراعت کد 13032

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13032

زراعت

1- اکولوژی زراعی

376

 

2- فیزیولوژی گیاهان زراعی

299

3- خاک شناسی

120

4- طرح آزمایشان کشاورزی

165

5- زبان تخصصی

439

6- زراعت

303

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید زراعت کد 13032
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
علوم اجتماعی (ارشد)
علوم اجتماعی (ارشد)
۷۵۰۰۰ تومان
آمار زیستی کد 1
آمار زیستی کد 1
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه علوم اقتصادی کد 11050
مجموعه علوم اقتصادی کد 11050
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: