زراعت کد 13032

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13032

زراعت

1- اکولوژی زراعی

376

 

2- فیزیولوژی گیاهان زراعی

299

3- خاک شناسی

120

4- طرح آزمایشان کشاورزی

165

5- زبان تخصصی

439

6- زراعت

303

۴۸۹۰۰۰ تومان4890000
خرید زراعت کد 13032
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
طراحی شهری کد 13510
طراحی شهری کد 13510
۴۸۱۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: