سازه های آبی کد 13022

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13022

سازه های آبی

1- هیدرولوژی

290

 

2- مکانیک خاک

326

3- ریاضی عمومی

338

4- ساختمان های توزیع و انتقال آب

483

5- زبان

120

6- هیدرولیک و هیدرولیک انهار

191

 

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید سازه های آبی کد 13022
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
روانشناسی2(مشاوره)
روانشناسی2(مشاوره)
۷۶۰۰۰ تومان
مدیریت صنعتی کد 11423
مدیریت صنعتی کد 11423
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
هنر اسلامی کد 13594
هنر اسلامی کد 13594
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اپیدمیولوژی کد 4
اپیدمیولوژی کد 4
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: