سازه های آبی کد 13022

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13022

سازه های آبی

1- هیدرولوژی

290

 

2- مکانیک خاک

326

3- ریاضی عمومی

338

4- ساختمان های توزیع و انتقال آب

483

5- زبان

120

6- هیدرولیک و هیدرولیک انهار

191

 

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید سازه های آبی کد 13022
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
ترجمه کد 2807
ترجمه کد 2807
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
علوم اجتماعی  کد 2125
علوم اجتماعی کد 2125
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
پژوهش علوم اجتماعی کد 11400
پژوهش علوم اجتماعی کد 11400
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
سینما کد 13572
سینما کد 13572
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: