سلامت و رسانه کد 17

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

17

سلامت رسانه

1- روش پژوهش و گزارش نویسی علمی

87

DVD آمار رضازاده

DVD احتمال رضاپور

DVD زبان تضمینی

DVD مقاله عشقی پور

 

2- آمار

490

3- مبانی اپیدمیولوژی

198

4- تست آمار

138

5- زبان فارسی

540

6- زبان پزشکی 1

288

7- زبان پزشکی 2

282

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید سلامت و رسانه کد 17
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
زبان و ادبیات عرب کد 2110
زبان و ادبیات عرب کد 2110
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
حقوق خصوصی (ارشد)
حقوق خصوصی (ارشد)
۷۵۰۰۰ تومان
ریاضی عمومی 1
ریاضی عمومی 1
۱۸۰۰۰۰   ۱۶۲۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: