سلامت و رسانه کد 17

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

17

سلامت رسانه

1- روش پژوهش و گزارش نویسی علمی

87

DVD آمار رضازاده

DVD احتمال رضاپور

DVD زبان تضمینی

DVD مقاله عشقی پور

 

2- آمار

490

3- مبانی اپیدمیولوژی

198

4- تست آمار

138

5- زبان فارسی

540

6- زبان پزشکی 1

288

7- زبان پزشکی 2

282

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید سلامت و رسانه کد 17
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
مدیریت صنعتی کد 11423
مدیریت صنعتی کد 11423
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
علوم اجتماعی  کد 2125
علوم اجتماعی کد 2125
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
معماری کد 13521
معماری کد 13521
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
مهندسی برق مخابرات کد 12513
مهندسی برق مخابرات کد 12513
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: