شناسایی و مبارزه با علف ها هرز کد 13260

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13260

علف های هرز

1-  آفات و بیماری های گیاهی

259

 

2- علف های هرز

212

3- زبان تخصصی

439

4- زراعت

303

5- سبزی کاری

372

6- گلکاری

290

7- گیاه شناسی و خاک شناسی

301

8- میوه کاری

285

۴۸۱۰۰۰ تومان4810000
خرید شناسایی و مبارزه با علف ها هرز کد 13260
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
اپیدمیولوژی کد 4
اپیدمیولوژی کد 4
۵۲۱۰۰۰ تومان
آمار زیستی کد 1
آمار زیستی کد 1
۵۳۱۰۰۰ تومان
انفورماتیک پزشکی کد 7
انفورماتیک پزشکی کد 7
۵۳۳۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: