شناسایی و مبارزه با علف ها هرز کد 13260

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13260

علف های هرز

1-  آفات و بیماری های گیاهی

259

 

2- علف های هرز

212

3- زبان تخصصی

439

4- زراعت

303

5- سبزی کاری

372

6- گلکاری

290

7- گیاه شناسی و خاک شناسی

301

8- میوه کاری

285

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید شناسایی و مبارزه با علف ها هرز کد 13260
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
مهندسی برق مخابرات کد 12513
مهندسی برق مخابرات کد 12513
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
توسعه روستایی کد 13250
توسعه روستایی کد 13250
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
مهندسی بهداشت حرفه ای کد 26
مهندسی بهداشت حرفه ای کد 26
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
محیط زیست مواد زائد و جامد کد:2345
محیط زیست مواد زائد و جامد کد:2345
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: