شناسایی و مبارزه با علف ها هرز کد 13260

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13260

علف های هرز

1-  آفات و بیماری های گیاهی

259

 

2- علف های هرز

212

3- زبان تخصصی

439

4- زراعت

303

5- سبزی کاری

372

6- گلکاری

290

7- گیاه شناسی و خاک شناسی

301

8- میوه کاری

285

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید شناسایی و مبارزه با علف ها هرز کد 13260
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
علوم ارتباطات کد:2175
علوم ارتباطات کد:2175
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
آموزش زبان MHLE
آموزش زبان MHLE
۲۸۵۰۰۰ تومان
مهندسی عمران مدیریت ساخت کد:2315
مهندسی عمران مدیریت ساخت کد:2315
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: