طراحی شهری کد 13510

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13510

طراحی شهری

1- مباحث عمومی شهرسازی ایران

450

 

2- مبانی نظری معماری

260

3- تحلیل فضاهای معماری

140

4- زبان هنر

197

5- زبان تخصصی

222

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید طراحی شهری کد 13510
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
ژنتیک و به نژادی گیاهی کد:2431
ژنتیک و به نژادی گیاهی کد:2431
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
اقتصاد بهداشت کد 6
اقتصاد بهداشت کد 6
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
حقوق جزا کد:2155
حقوق جزا کد:2155
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
مهندسی مواد و متالوژی کد 12723
مهندسی مواد و متالوژی کد 12723
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: