علوم اجتماعی - جامعه شناسی کد 11082

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11082

علوم اجتماعی –

جامعه شناسی

1- آمار توصیفی

298

 

2- حوزه های جامعه شناسی

279

3- مجموعه علوم اجتماعی (جلد اول)

160

4- مجموعه علوم اجتماعی (جلد دوم)

143

5- مکمل روش تحقیق

184

6- روش تحقیق قسمت اول

389

7- روش تحقیق قسمت دوم

166

8- زبان

578

9- نظریه های جامعه شناسی

361

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید علوم اجتماعی - جامعه شناسی کد 11082
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
مترجمی زبان انگلیسی کد 11213
مترجمی زبان انگلیسی کد 11213
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه زبان شناسی کد 11101
مجموعه زبان شناسی کد 11101
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مدیریت کشاورزی کد 13270
مدیریت کشاورزی کد 13270
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
مجموعه مددکاری اجتماعی کد 11390
مجموعه مددکاری اجتماعی کد 11390
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: