علوم تربیتی 2 کد 11230

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11230

علوم تربیتی 2

1- آمار توصیفی

298

 

2- برنامه ریزی درسی و آموزشی

280

3- روش تحقیق

389

4- روانشناسی رشد

220

5- آموزش و پرورش تطبیقی و اصول آموزش و پرورش

237

6- زبان تخصصی

190

7- فنون تدریس

435

8- مجموعه تست

220

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید علوم تربیتی 2 کد 11230
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مدیریت مالی کد 11426
مدیریت مالی کد 11426
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
ریاضی عمومی 1
ریاضی عمومی 1
۱۸۰۰۰۰   ۱۶۲۰۰۰ تومان
مترجمی زبان انگلیسی کد 11213
مترجمی زبان انگلیسی کد 11213
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه ریاضی کد 12080
مجموعه ریاضی کد 12080
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: