علوم تربیتی 2 کد 11230

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11230

علوم تربیتی 2

1- آمار توصیفی

298

 

2- برنامه ریزی درسی و آموزشی

280

3- روش تحقیق

389

4- روانشناسی رشد

220

5- آموزش و پرورش تطبیقی و اصول آموزش و پرورش

237

6- زبان تخصصی

190

7- فنون تدریس

435

8- مجموعه تست

220

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید علوم تربیتی 2 کد 11230
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید کد 12671
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید کد 12671
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
شهرسازی کد 2503
شهرسازی کد 2503
۶۸۲۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: