علوم تربیتی 2 کد 11230

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11230

علوم تربیتی 2

1- آمار توصیفی

298

 

2- برنامه ریزی درسی و آموزشی

280

3- روش تحقیق

389

4- روانشناسی رشد

220

5- آموزش و پرورش تطبیقی و اصول آموزش و پرورش

237

6- زبان تخصصی

190

7- فنون تدریس

435

8- مجموعه تست

220

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید علوم تربیتی 2 کد 11230
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مدیریت صنعتی کد 11423
مدیریت صنعتی کد 11423
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه علوم تغذیه کد 35
مجموعه علوم تغذیه کد 35
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه فلسفه کد 11160
مجموعه فلسفه کد 11160
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
سازه های آبی کد 13022
سازه های آبی کد 13022
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: