علوم تربیتی 1 - تحقیقات آموزشی کد 11177

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11177

علوم تربیتی 1-

تحقیقات آموزشی

1- آمار توصیفی

298

 

2- مجموعه علوم تربیتی (جلد اول)

224

3- مجموعه علوم تربیتی (جلد دوم)

224

4- مکمل سنجش و اندازه گیری

132

5- مکمل تعلیم و تربیت

107

6- روش تحقیق

389

7- روانشناسی تربیتی

237

8- زبان تخصصی

190

9- سنجش و اندازگیری

132

10- فلسفه تعلیم و تربیت

234

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید علوم تربیتی 1 - تحقیقات آموزشی کد 11177
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
بسته قضاوت
بسته قضاوت
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه علوم جغرافیایی- نظامی کد 11026
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
ریاضی عمومی۲
ریاضی عمومی۲
۲۵۰۰۰۰   ۲۳۵۰۰۰ تومان
باغبانی کد 13050
باغبانی کد 13050
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: