علوم تربیتی 1 - مدیریت آموزشی کد 11174

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11174

علوم تربیتی 1-

مدیریت آموزشی

1- آمار توصیفی

298

 

2- مجموعه علوم تربیتی (جلد اول)

224

3- مجموعه علوم تربیتی (جلد دوم)

224

4- مکمل تعلیم و تربیت

107

5- روش تحقیق

389

6- برنامه ریزی درسی و آموزشی

280

7- روش و فنون تدریس

268

8- زبان تخصصی

190

9- فلسفه تعلیم و تربیت

234

10- مدیریت آموزشی

255

11- نظارت و راهنمایی

139

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید علوم تربیتی 1 - مدیریت آموزشی کد 11174
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
مجموعه تاریخ کد 11070
مجموعه تاریخ کد 11070
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه ریاضی کد 12080
مجموعه ریاضی کد 12080
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
حقوق تجارت بین الملل کد11266
حقوق تجارت بین الملل کد11266
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی کد 12020
مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی کد 12020
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: