علوم تربیتی 1 - برنامه ریزی درسی کد 11172

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11171-11172

برنامه علوم تربیتی 1-ریزی درسی و آموزشی

1- مجموعه علوم تربیتی (جلد اول)

224

 

2- مجموعه علوم تربیتی (جلد دوم)

224

3- مکمل فنون تدریس

83

4- مکمل تعلیم و تربیت

107

5- برنامه ریزی درسی و آموزشی

280

6- روانشناسی تربیتی

237

7- روش و فنون تدریس

268

8- زبان تخصصی

190

9- فلسفه تعلیم و تربیت

234

10- مدیریت آموزشی

255

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید علوم تربیتی 1 - برنامه ریزی درسی کد 11172
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
مجموعه مامایی کد 36
مجموعه مامایی کد 36
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
زبان و ادبیات عرب کد 2110
زبان و ادبیات عرب کد 2110
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: